Smještajni kapaciteti

ukupno 122 kreveta (mogućnost: 180 kreveta)

Intezivna njega

6 kreveta

Neurohirurgija

17 kreveta

Neurologija

20 kreveta

Ortopedija I

37 kreveta

Ortopedija III

42 kreveta

Kapaciteti

Smještajni kapaciteti: ukupno 122 kreveta (mogućnost: 180 kreveta) Sobe: Jednokrevetne Dvokrtevetne Trokrevetne

©2020 Bolnica Risan. All Rights Reserved. GRAVEX, Bar

Search