DJELATNOST

Neurohirurgija

 • impresivne frakture
 • akutni subduralni hematom
 • hronični subduralni hematom
 • epiduralni hematom
 • posttraumatski intracerebralni hematom
 • supratentorijalni i infratentorijalni tumori mozga
 • degenerativne bolesti kičme
 • stenoza spinalnog kanala
 • diskus hernija
 • intraduralni i ekstraduralni tumori kičme

Neurologija

 • cerebrovaskularna oboljenja
 • neurodegenerativna oboljenja
 • inflamatorna oboljenja perifernih nerava i kičmene moždine
 • autoimuna oboljenja
 • krize svijesti
 • klinički pregled
 • lumbalna punkcija
 •  Colour doppler ultrasonografija magistralnih krvnih sudova vrata

Plastična hirurgija

 • reparacija kožnih i mekotkivnih traumatskih povreda
 • rekonstrukcija defekata nakon excizije benignih (lifoma ...) i malignih (basalioma, planocelularnih melanoma, ...) tumora
 • hiruško liječenje dekubitalnih ulceracija
 • hiruško liječenje defekata potkoljenice
 • korekcija ožiljaka
 • svježe i stare povrede šake
 • hiruško liječenje presječenih fleksoralnih i ekstezornih tetiva
 • dipitrenova kontraktura
 • deformiteti šake (sindaktilia)
 • hiruško liječenje karpalnog tunela
manjeg obima

Radiologija

 • mozga, glave, kičme u cjelini, ekstremiteta, grudnog koša, karlice - (sve metode bez kontrasta)
 • snimanje ambulantnih i ležećih pacijenata - ortopedskih, neurohiruških i neuroloških, snimanje pluća i srca, sa opisom spec. Radiologa

PRATEĆE SLUŽBE

MEDICINSKE

 • Kabinet za kompjuterizovanu tomografiju (skener),
 • Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku,   
 • Rentgen kabinet,
 • Kabinet EMG
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Laboratorija
 • Bolnička apoteka.

NEMEDICINSKE

 • Računovodstvo
 • Opšta i pravna služba
 • Tehnička služba
 • Kuhinja
 • Vešeraj
©2020 Bolnica Risan. All Rights Reserved. GRAVEX, Bar

Search